Home

Welkom bij de NLP Test. NLP staat voor Neuro-Linguïstisch Programmeren. NLP is bedacht in de jaren 70 van de vorige eeuw. Vanaf het begin is NLP altijd al een zeer krachtige technologie geweest om problemen op te lossen, te groeien en de kwaliteit van je leven aanzienlijk te verbeteren.

NLP is altijd op zoek naar de gemakkelijkste en eenvoudigste manier om tot een oplossing te komen. Vandaar dat er een verschil is tussen oude NLP en moderne NLP.  Want wat blijkt? Hoe sneller, eenvoudiger en gemakkelijker je NLP gebruikt, hoe beter het werkt. Het brein heeft een sterke voorkeur voor oplossingen die snel gaan, leuk zijn en goed aanvoelen. Moderne NLP wordt alleen gedaan door NLP Coaches en NLP Trainers die zijn opgeleid binnen The Society of NLP van Richard Bandler, de grondlegger van NLP. Je herkent hen omdat zij als enige dit NLP kwaliteitszegel mogen gebruiken:

NLP Kwaliteitszegel
NLP Kwaliteitszegel

In 2012 heeft er in Nederland een derde vernieuwing plaatsgevonden. Dat die vernieuwing uit Nederland komt, is te begrijpen, want er is geen land waar er per hoofd van de bevolking zoveel mensen aan NLP doen. Licensed NLP Master Trainer® Joost van der Leij heeft namelijk met zijn achtergrond als academisch geschoolde filosoof voor de moderne NLP van Richard Bandler een speciaal format ontwikkeld waarbinnen NLP Training en Coaching maximaal tot hun recht komen. Dit NLP Kring format, zoals het is gaan heten, stelt je in staat om met subjectieve Bayesiaanse statistiek bijna alles te meten wat je met NLP doet. Op die manier zie je precies hoe NLP problemen oplost en hoe mensen door NLP groeien. Alleen door systematisch te meten, ga je voorbij aan goed klinkende anekdotes die verder weinig onderbouwing hebben zoals je die zo vaak van trainers en coaches hoort. Zonder systematische statistische onderbouwing heb je geen garanties!

Dat alles heeft erin 2016 toe geleid dat Joost van der Leij in 2016 is gaan samenwerken met het Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis (ADRIBA) van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Samen zijn ze nu een gedegen wetenschappelijk onderbouwde versie van NLP aan het ontwikkelen genaamd: ABC-NLP. Bij ABC-NLP wordt NLP gecombineerd met het ABC-model uit de toegepaste gedragsanalyse waardoor NLP een wetenschappelijke fundering krijgt en nog beter blijkt te werken zoals uit de onderstaande grafiek blijkt:

Vergelijking statistisch onderzoek normale NLP en ABC-NLP in de periode 2013-2017

Uit het onderzoek dat stichting NLP Kring de afgelopen jaren onder auspieciën van de Neurosofie stichting, een officiële ANBI stichting die wetenschappelijk onderzoek ondersteunt, heeft gedaan, blijkt klip en klaar hoe krachtig het NLP Kring format werkt bij het oplossen van problemen en het bewerkstelligen van persoonlijke groei zoals blijkt uit de onderstaande grafiek.

Kwaliteit van leven met NLP
Kwaliteit van leven met NLP

NLP Coaching om problemen op te lossen

Uit deze grafiek blijkt dat mensen die flinke psychische problemen hebben deze problemen vaak goed oplossen met NLP Coaching. Uit meer specifiek onderzoek naar mensen die in de problemen zitten, blijkt dat bij mensen die de afgelopen 1000 dagen meer dan 800 probleemdagen hebben gehad, bij 49 van de 61 (80.3%) mensen die mee hebben gedaan aan het onderzoek de problemen aanzienlijk kleiner zijn geworden. Dit zie je ook terug in het meer algemene onderzoek waar je ziet dat mensen wiens kwaliteit van leven gemiddeld behoorlijk slecht is (rond de – 5000 op een schaal van -10.000 tot 10.000) met NLP Coaching binnen 30 dagen de problemen oplossen en weer een positieve kwaliteit van leven krijgen van rond de 3000 punten.

NLP Training voor persoonlijke groei

Maar ook voor mensen die geen problemen hebben, blijkt NLP de perfecte manier voor zelfontwikkeling. De algemene NLP Training bestaat uit twee delen, de NLP Practitioner en de NLP Master Practitioner. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat mensen die geen problemen hebben met een gemiddelde kwaliteit van leven van rond de 1.000 met de NLP Practitioner training volgens de NLP Kring normen groeien naar een kwaliteit van leven van rond de 4.000. Als kers op de taart groeien mensen met de NLP Master Practitioner opleiding door naar een kwaliteit van leven van rond de 6.000 punten! Een dikke 8 als je een schaal van 1 tot 10 gebruikt.

Het onderzoek laat echter ook zien wat het kwaliteitsverschil is tussen NLP Training die geen gebruik maakt van het NLP Kring format en NLP Training die wel gebruik maakt van het NLP Kring format. We onderzoeken namelijk ook hoe het gaat met mensen die overstappen van een NLP Practitioner opleiding waar gebruik wordt gemaakt van het NLP Kring format naar een NLP Master Practitioner opleiding waar het NLP Kring format wel wordt gehanteerd. Dan blijkt duidelijk dat deze mensen beginnen met een achterstand qua kwaliteit van leven. Zij starten namelijk gemiddeld met een kwaliteit van leven van rond de -1.000. En dat nadat ze dus reeds een NLP Practitioner opleiding hebben gevolgd!

De NLP Test

Vandaar het grote belang van het onder de aandacht brengen van het NLP Kring format. Veel mensen die een NLP Practitioner of zelfs een NLP Master Practitioner hebben gedaan, hebben nog niet gehoord van het NLP Kring format. Om die reden hebben we de NLP Test ontwikkeld. Met de NLP Test kan je zelf snel en eenvoudig meten waar je staat. Aan de hand van de uitslag van de NLP Test zie je meteen of je beter met NLP Coaching aan de slag kan gaan om eerst de problemen op te lossen of dat je prima aan de slag kan gaan met NLP Training om zelf verder te groeien.

Licensed NLP Master Trainer® en filosoof Joost van der Leij heeft namelijk aan de hand van NLP het menselijk bestaan gekaraktiseerd door vier kernthema’s:

 • hoe ga je om met je gevoel;
 • hoe ga je om met je herinneringen;
 • hoe ga je om met je toekomstverwachtingen;
 • hoe ga je om met je gedachten.

Bij mensen die in de problemen zitten zie je typisch dat ze één of meerdere van de volgende dingen doen:

 • zij voelen zich slecht;
 • zij hebben last van nare herinneringen van vroeger;
 • zij hebben een negatieve toekomstverwachting;
 • zij piekeren.

Het eerste dat je met NLP leert is dan ook om deze vier zaken aan te pakken door:

 • nare gevoelens te vervangen door goede gevoelens;
 • ellendige herinneringen te neutraliseren;
 • zorgen over de toekomst weg te nemen en daarvoor in de plaats een toekomst te zien die kracht, rust en vertrouwen geeft;
 • te stoppen met piekeren.

Mensen die groeien en aan zich zelf werken, komen er met NLP achter dat zij op deze vier vlakken ook nog flinke stappen kunnen maken:

 • zij leren hoe goede gevoelens nog veel vaker voorkomen en krachtiger worden;
 • zij krijgen een verleden dat hen in het heden ondersteunt en een mooiere toekomst mogelijk maakt;
 • zij verwezenlijken hun grote droom in de toekomst op een automatische, gemakkelijke en plezierige manier;
 • zij denken op zo’n manier dat zij goede beslissingen nemen en positief denken.

Hoe goed NLP ook werkt, het werkt helaas niet bij iedereen. De NLP Test is ook bedoeld om erachter te komen hoe goed jouw brein geschikt is voor NLP. Wanneer NLP werkt, werkt het eigenlijk meteen. Vandaar dat je met de NLP Test ook direct weet wat NLP voor jou kan betekenen.

Tenslotte zijn veel NLP trainingen meer een vorm van groepstherapie dan een opleiding. NLP is geen therapie en een NLP training behoort geen groepstherapie te zijn. Voor mensen die in de problemen zitten is er NLP Coaching. Voor mensen die geen problemen hebben, maar wel meer uit het leven willen halen en de kwaliteit van hun leven nog meer verbeteren, is er NLP Training. Met de NLP Test ontdek je vanzelf wat voor jou het beste is: NLP Coaching of NLP Training. NLP trainingen die het karakter van groepstherapie hebben doen nooit aan NLP, maar aan anti-NLP.

Samenvattend:

Er zijn drie goede redenen om de NLP Test te doen:

 1. je ontdekt hoe geschikt NLP is voor jouw brein;
 2. je ontdekt of je beter aan NLP Coaching kan doen of NLP Training;
 3. je maakt kennis met de kracht van het NLP Kring format.

De NLP Test bestaat uit twee delen. In deel 1 stel je aan de hand van een gratis online test vast waar je nu staat. In deel 2 ga je met een lokale NLP Kring Coach online aan de slag om drie NLP basistechnieken te leren zodat je leert om:

 • nare gevoelens te vervangen door goede gevoelens;
 • ellendige herinneringen te neutraliseren;
 • zorgen over de toekomst weg te nemen en daarin voor de plaats een toekomst te zien die kracht, rust en vertrouwen geeft;
 • te stoppen met piekeren.

Het tarief van de NLP Test voor deel 2 is slechts 25 euro en dan krijg je ook nog eens drie maanden abonnement op NLPflix en toegang tot de mp3’s van de Leer Je Goed Voelen CD met winkelwaarde van 24,95 euro. Kortom, er is geen enkele reden te bedenken om niet meteen met de NLP Test te beginnen. Dus, start vandaag nog met deel 1 van de NLP Test, de gratis online  NLP Test.