Meer uitleg

De NLP Test bestaat uit twee delen. Deel 1 is een meting over het verleden. In deel 2 maken jij en je lokale NLP Kring Coach een inschatting over hoe het in de toekomst gaat.

Deel 1 is een meting over hoe het de afgelopen 1000 dagen met je is gegaan. De reden dat we bewust kiezen voor 1000 dagen is dat 1000 dagen bijna drie jaar is. Deze periode is lang genoeg voor een goede meting. Daarnaast is 1000 dagen lastig genoeg om nog precies te weten. Dat is goed! Want we maken gebruiken van subjectieve Bayesiaanse statistiek. Met de nadruk op subjectief. We zijn vooral geïnteresseerd in wat je onbewustzijn van jouw situatie vindt en door een inschatting te maken over een periode van 1000 dagen krijgt je onbewustzijn kans om die inschatting te beïnvloeden. Je hoeft dus nooit dag voor dag precies na te gaan. Het gaat alleen om je eigen subjectieve inschatting.

In de NLP Test kijken we naar vier thema’s binnen jouw leven:

  • hoe ga je om met je gevoel;
  • hoe ga je om met je herinneringen;
  • hoe ga je om met je toekomstverwachtingen;
  • hoe ga je om met je gedachten.

Met gevoel wordt bedoeld alle vormen van emoties en alles wat je voelt. Met herinneringen wordt bedoeld elke keer dat je het verleden terughaalt en/of herbeleeft. Met toekomstverwachtingen wordt bedoeld alle scenario’s die je in je hoofd maakt over de toekomst. Met gedachten wordt je innerlijke dialoog, het gesprek met jezelf, bedoeld.

Telkens word je gevraagd om een bepaalde periode van je leven (soms in het verleden, soms in de toekomst) de dagen uit die periode in classificeren aan de hand van de volgende zes kwaliteitslabels:

  • perfect;
  • zeer goed;
  • goed;
  • voldoende;
  • net niet voldoende;
  • onvoldoende.

Wat voor jou een perfecte dag, een zeer goede dag, een goede dag, een voldoende dag, een net niet voldoende dag of een onvoldoende dag is, mag je helemaal zelf bepalen. Met de NLP Test meten we of jouw kwaliteit van leven verbetert volgens je eigen normen en waarden.

Zo kan voor iemand een perfecte dag qua gevoel betekenen dat iemand geen nare gevoelens of emoties heeft gehad. Maar voor een ander is een dag qua gevoel alleen perfect wanneer hij zich de hele dag supergoed heeft gevoeld. Kortom, niemand kan voor jou bepalen wat een perfecte of een goede dag is. Alleen jij kan dat.